See All brands

Kerly Strings

Kerly美製冰火弦 電吉他 WickedWire系列 (10-46)

沿襲獨家回火工法萃煉,全新特殊製程! 強化高低音,並創造更多樣化的弦徑,給您更多選擇。
200NTD
SPEC
 • 品牌
  Kerly Strings
 • 系列
  Wicked Wire
 • 型號
  KLXE-WW-1046
 • 弦徑
  10/13/17/26(W)/36(W)/46(W)
VIDEO